Tiesu administrācija īstenos projektu "E-pierādījumu platformas izstrāde"

16. jūlijā Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto ziņojumu par atļauju Tiesu administrācijai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu "E-pierādījumu platformas izstrāde" piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta.

Tiesu administrācija ir ieguvusi tiesības īstenot projektu "E-pierādījumu platformas izstrāde", ko plānots īstenot no 2019. gada septembra līdz 2020. gada augustam.

Projekta mērķis ir stiprināt tieslietu sistēmas efektivitāti, padarot izmeklēšanas un tiesvedības procesus ātrākus un efektīvākus, nodrošinot pierādījumu elektronisku un drošu apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, ieviešot Eiropas Komisijas izstrādāto e-Evidence jeb e-pierādījumu sistēmu.

"Šī  mums ir unikāla iespēja paņemt vislabāko no visas Eiropas un veicināt tiesvedības efektivitāti un kvalitāti Latvijā" pārliecināts ir Tiesu administrācijas direktora pienākumu izpildītājs Andris Munda.

Projekta ietvaros tiks attīstīta un papildus izveidota, E-CODEX platforma, kas ir droša pierādījumu elektroniskas apmaiņas sistēmas (e-Evidence) infrastruktūra.

Īstenotā projekta ietvaros tiks organizētas plašas iesaistīto institūciju (prokuratūra, policija, tiesas) darbinieku apmācības e-Evidence sistēmas lietošanai. Tāpat tiks rīkota informatīvā kampaņa ar mērķi veicināt jaunā ieviestā pierādījumu apmaiņas risinājuma atpazīstamību nozares profesionāļu vidū un popularizējot jauno tehnoloģiju risinājuma priekšrocības sabiedrībā, tādā veidā stiprinot tieslietu nozares novērtējumu sabiedrībā un padarot kriminālprocesu ātrāku un efektīvāku.

Projekta ietvaros tiks izvērtēta arī pašreizējā situācija pierādījumu apmaiņas jomā starp dalībvalstīm gan nacionālā līmenī, gan pētot labo praksi Eiropas Savienības dalībvalstīs. Papildus minētajam tiks apzināti nepieciešamie grozījumi un papildinājumi normatīvo aktu jomā, kas regulē pierādījumu apmaiņas kārtību starptautiskās sadarbības jomā ES dalībvalstu starpā.

Kopējais projekta budžets ir 221 276 EUR, no tā ES finansējums veido 75 % jeb 165 957 EUR, bet nepieciešamais nacionālais līdzfinansējums ir 25 % jeb 55 319 EUR.

 

Plašāka informācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tālrunis: 26447901

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv