Tiesu administracija nodrošina mācības tiešsaistē

Šodien, 24.aprīlī, ceturto dienu pēc kārtas, tiešsaistē notiek Tiesu administrācijas un Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) mācības “Pārrobežu mantojums Eiropas Savienībā”  (21.-24.04.2020).

Mācībās tiešsaistē piedalās tiesneši un tiesu darbinieki no rajona/pilsētas tiesām, apgabaltiesas, Augstākās tiesas un Satversmes tiesas, Tieslietu ministrijas pārstāvji, notāri, advokāti no visas Latvijas.

 

Semināra dalībniece zvērināta advokāte Kristīne Zīle: “Paldies par izcili labām mācībām, lieliskiem lektoriem un kopējo organizāciju. Esmu ļoti priecīga par iespēju piedalīties, pie tam kopā gan ar notāriem, gan tiesnešiem!”

 

Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām lektori vada savas uzstāšanās no Nīderlandes, Rumānijas un Vācijas. Tehniskais un organizatoriskais atbalsts tiek sniegts no Rīgas un Vācijas dažādām pilsētām. Dalībniekiem tiek nodrošināts sinhronais tulkojums angļu un latviešu valodā. Tāpat kā klātienes mācībās ir iespēja uzdot jautājumus, kā arī notiek grupu darbs un diskusijas.

 

Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Justīcija attīstībai” vadītāja Anna Skrjabina: “Mūsu komandai bija liels izaicinājums pielāgoties esošajai situācijai un nodrošināt mācības tiešsaistē. Kopā ar ERA kolēģiem tika ieguldīts liels darbs vairāku nedēļu garumā. Tādēļ ir patiess gandarījums jau šobrīd saņemt no dalībniekiem pateicības vārdus par saturiski un organizatoriski labu semināru.”

 

Mācībās tiek diskutēts par jurisdikciju un piemērojamiem tiesību aktiem saskaņā ar ES Mantošanas regulu, testamenta sastādīšanu pārrobežu situācijā, Eiropas mantošanas apliecību un starptautisku pāru mantiskajām attiecībām.

 

Papildu informācija:

Ņemot vērā ārkārtējo stāvokli valstī, ESF projekts "Justīcija attīstībai" uzsāk organizēt mācības tiešsaistē, lai tādējādi nodrošinātu daļu no atceltajām klātienes mācībām. Esam apzinājuši mācību pakalpojumu sniedzēju iespējas mācības nodrošināt attālināti tiešsaistes režīmā.

 

Tiešsaistē nodrošinātajām mācībām kvalitāte un saturs paliek nemainīgi.

 

Šobrīd tiešsaistē notiek Eiropas Tiesību akadēmijas mācības, Latvijas Tiesnešu mācību centra mācības, juridiskā angļu valoda sadarbībā ar SIA “Skrivanek Baltic” un tiesu ekspertīžu mācības sadarbībā ar Juridisko koledžu.

 

Plašāka informācija par ESF projektu “Justīcija attīstībai”

https://www.ta.gov.lv/LV/eiropas_socialais_fonds_1520/projekts_justicija_attistibai__1563