Tiesu administrācijā norisinās Rīgas apgabaltiesas tiesnešu vizīte

Šodien, 2017. gada 31. martā, Tiesu administrācijā viesojās Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši, kuri ieradušies ar mērķi iepazīties ar aktualitātēm Tiesu administrācijā un tās nākotnes plāniem.

Vizītes laikā tiesneši iepazinās arī ar Tiesu administrācijas jaunajām telpām un darbiniekiem.

 

Tā kā viens no vizītes mērķiem bija iepazīties ar Tiesu administrācijas paveikto 2016. gadā un nākotnes plāniem, tiesneši noklausījās Tiesu administrācijas pārstāvju vēstījumu par tiesu darbinieku novērtēšanu un projekta “Justīcija attīstībai” ieviešanas gaitu un plānotajām aktivitātēm.

 

Vizītes turpinājumā Tiesu administrācijas direktors informēja dalībniekus par Tiesu administrācijas paveiktajiem darbiem, nākotnes plāniem un gaidāmajiem izaicinājumiem 2017. gadā.

 

Pēc Tiesu administrācijas pārstāvju vēstījumu uzklausīšanas, tiesneši uzdeva sev interesējošus jautājumus un pēcāk noturēja apspriedi par aktuālajām norisēm savas tiesu iestādes ietvaros.