Tiesu administrācijā norisinās Rīgas apgabaltiesas tiesnešu vizīte

Šodien, 2017. gada 28. aprīlī, Tiesu administrācijā viesojās Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši.

Vizīte organizēta ar mērķi informēt tiesnešus par aktualitātēm Tiesu administrācijā un tās nākotnes plāniem.

Vīzītes ietvaros tiesneši iepazinās arī ar Tiesu administrācijas jaunajām telpām, jo telpas kādreiz kalpojušas kā tiesu nams, kurā daļa tiesnešu arī strādājuši.

Vizītes turpinājumā Tiesu administrācijas pārstāvi informēja tiesnešus par paveikto 2016. gadā, nākotnes plāniem un gaidāmajiem izaicinājumiem 2017. gadā.

Pēc Tiesu administrācijas pārstāvju vēstījumu uzklausīšanas, tiesneši uzdeva sev interesējošus jautājumus un noturēja apspriedi par aktuālajām norisēm savas tiesu iestādes ietvaros.