Tiesu administrācija organizē mācības pārrobežu sadarbības jautājumos

No š.g. 5. - 6. jūnijam, norisināsies Tiesu administrācijas un Eiropas tiesību akadēmijas, Eiropas sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" ietvaros organizētās divu dienu mācības “Pārrobežu sadarbība Civillietās un komerclietās”, kurās piedalās tiesneši, zemesgrāmatu tiesneši, tiesnešu palīgi, Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas pārstāvji.

Mācību ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar Eiropas Savienības regulējumu pārrobežu sadarbības jomā civillietās un komerclietās, kā arī iepazīsies ar dažādiem Eiropas Savieības instrumentiem (ieskaitot attiecīgu tiesu praksi): Briseles Ibis regulējumu, Romas I un Romas II regulējumu, Eiropas Izpildes rīkojumu, Eiropas Maksājuma rīkojumu un procedūru maza apmēra prasībām, Eiropas Kontu apķīlāšanas rīkojumu, regulējumu par dokumentu izsniegšanu un pierādījumu iegūšanu un Maksātnespējas regulējumu.

 

Mācībās paredzēts grupu darbs, kurās tiks apskatītas tādas tēmas kā:

•             Kurai tiesai ir jurisdikcija?

•             Spriedumu izpilde pārrobežu lietās;

•             Dokumentu izsniegšana un pierādījumu iegūšana;

•             Īpašas procedūras, kas ļauj ātrāk un vieglāk panākt spriedumu ārzemēs;

•             Līdzekļu iesaldēšana banku kontos ārzemēs;

•             Starptautiski līgumi un civiltiesību pārkāpumi;

•             Pārrobežu maksātnespējas procesi;

 

Šīs mācības ir īpaši nozīmīgas tiesnešiem un to palīgiem, jo mācībās ir iespēja iepazīties ar pašreizējo Eiropas Savienības tiesisko regulējumu Pārrobežu sadarbībā, kā arī gūt padziļinātu izpratni par šo regulējumu piemērošanu tiesvedībā.

 

Vairāk informācijas par projektu Justīcija attīstībai pieejama šeit: https://ta.gov.lv/LV/sadarbiba_1510/eiropas_socialais_fonds_1520

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm/ Facebook: @tiesuadm