Tiesu administrācija paraksta memorandu par savstarpēju sadarbību informācijas un pieredzes apmaiņā

Šodien,  16.decembrī Tiesu administrācijas direktors Andris Munda parakstīja memorandu par savstarpēju sadarbību informācijas un pieredzes apmaiņā starp valsts iestādēm.

Memorands mērķis ir stiprināt Pušu nodarbināto profesionālo kompetenču pilnveidi, apmācību materiālu (t.sk. pozitīvas pieredzes un labās prakses saturošu) apmaiņu un tālāknodošanu ar nolūku – nodrošināt vispusīgu, kvalitatīvu un vienādu izpratni par tiesībaizsardzības un valsts pārvaldes iestādēs veicamajām darbībām, procedūrām, tiesību normu interpretāciju un piemērošanu.

Memorands paredz Izveidot un uzturēt Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā Pušu kontaktpersonu elektronisku sarakstu (Contacts list), ar kura palīdzību profesionālās pilnveides nolūkos tiks nodrošināta elektroniska informācijas apmaiņa un tālākizplatīšana iestāžu nodarbināto vidū.

Memorandu plānots parakstīt starp Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru, Latvijas Republikas Valsts Kontroli, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, Valsts policiju, Valsts robežsardzi, Iekšējās drošības biroju, Valsts administrācijas skolu, Tiesu administrāciju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts ieņēmuma dienestu.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802; 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm