Tiesu administrācija: prioritāte ir iedzīvotāju un uzņēmēju intereses

2017. gada 22. un 23. maijā Parīzē norisinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rīkotā diskusija par vienlīdzīgu pieeju tiesiskumam. Diskusijas mērķis ir rast padziļinātu izpratni OECD dalībvalstu starpā par tieslietu sistēmu potenciālu, nostādot iedzīvotāju intereses pirmajā vietā. 

Tās ietvaros Latvijas Tiesu administrācija aicināta dalīties pieredzē par inovatīvu pieeju tiesu administrēšanas jomā, kas primāri vērsta uz to, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pieejamus tiesu iestāžu pakalpojumus.

Vienlīdzīga pieeja tiesiskumam šobrīd ir viena no OECD prioritātēm, apkopojot labas prakses piemērus tieslietu jomā, kas spēj to ietekmēt, nodrošināt un veicināt. Diskusijā aicināti piedalīties kā valsts, tā arī nevalstiskā sektora pārstāvji no OECD dalībvalstīm un partneru valstīm.

Izvirzot aktuālās stratēģiskās prioritātes, Tiesu administrācija pārliecināta, ka laba pārvaldība tiesu jomā spēj sniegt būtisku ieguldījumu tieslietu politikas attīstībā, tiesu neatkarības un kapacitātes stiprināšanā, vairot uzticību tiesu varai, atbalstīt ekonomikas attīstību un investīciju piesaisti valstī. Tādējādi, iestāde īpašu uzmanību velta attīstības projektiem, kuru realizācijas primārs mērķis ir nodrošināt atbilstošu pieeju tiesiskumam, kā prioritāti izvirzot iedzīvotāju un uzņēmēju intereses.

Viens no šādiem projektiem Tiesu administrācijas vadībā tiek veikts sadarbībā ar OECD, Eiropas Padomi un Starptautisko Valūtas fondu, kad šobrīd līdz 2018. gada beigām tiek realizēts Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums, vērtējot tās darbības efektivitāti dažādu aspektu kontekstā, ar mērķi identificēt un likvidēt šķēršļus, kas ietekmē pieeju tiesiskumam.

Vienlaikus līdz 2022. gada beigām iestāde ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īsteno projektu Justīcijas attīstībai, kura mērķis ir sniegt tieslietu jomas ieguldījumu ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē. Pasākumi pamatā vērsti uz tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetences paaugstināšanu. No īstenotajiem būtiskākiem projektiem jāmin tiesu modernizācija Latvijā, kas pamatā realizēta no 2009. līdz 2012.gadam.

Īstenojot attīstības idejas, Tiesu administrācija lielu nozīmi piešķir diskusijai starptautiskajā līmenī, kas ļauj pārņemt labāku praksi un veicināt iestādes prioritāšu realizāciju.