Tiesu administrācija saņem “REGIOSTARS LATVIJA 2019”projektu konkursa balvu

Š.g. 29. maijā Tiesu administrācija saņēma “REGIOSTARS LATVIJA 2019” projektu konkursa balvu par ieviesto “Zemesgrāmatu procesa digitalizācija” projektu,  kategorijā – GUDRĀ IZAUGSME: Digitālo pārmaiņu veicināšana.

Projekta galvenais mērķis bija izveidot vienotu un efektīvu zemesgrāmatu elektronisko procesu, pilnveidojot valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmu ar integrētu elektronisko arhīvu.

 

Ņemot vērā, sākotnēji uzstādītos mērķus, projekta ietvaros novērst augsto administratīvo slogu iedzīvotājiem un komersantiem, tika izstrādāts risinājums, kas nodrošina nostiprinājuma lūgumu iesniegšanu un apstrādi elektroniskā formā, samazināts nekustamo īpašumu reģistrācijā veicamo procedūru skaits un reģistrēšanas ilgums, nepieprasot reģistrācijai iesniegt dokumentus, kurus izdot cita institūcija papīra formātā. Rezultātā nostiprinājuma lūdzējam nav jāapmeklē vairākas iestādes, lai saņemtu dokumentus.

 

Savukārt, lai vienkāršotu un uzlabotu zemesgrāmatu nodaļu darba procesus un samazinātu uzturēšanas izmaksas, tika izstrādāta un ieviesta vienota elektroniskā arhīva sistēma, kas nodrošina arhīva lietu pieejamību, neatkarīgi no atrašanās vietas, kas garantē lietu sadales nejaušības un darba nepārtrauktības principu visās nodaļās, neatkarīgi no pieejamajiem resursiem katrā vienībā.  Tāpat procesu optimizācijas rezultātā, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas novērsta zemesgrāmatu procesu dublēšanās.

 

“Pašlaik liela uzmanība tiek pievērsta informācijas tehnoloģiju attīstībai tieslietu jomā, lai izmantotu tehnoloģijas sabiedrības interesēm un vajadzībām visatbilstošākajā veidā, tāpēc saņemtā balva apliecina, ka esam uz pareizā ceļa un paveiktais darbs palīdz efektivizēt tieslietu nozari,” ar lepnumu atzīst Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

 

Projekts “Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai - 1.kārta” tika īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda ietvaros no 2009.gada 11.novembra līdz 2013.gada 10.aprīlim, sadarbojoties nekustamo īpašumu reģistrācijas procesā iesaistītajām personām, tostarp zemesgrāmatu nodaļām, Tieslietu ministrijai, zvērinātiem notāriem, tiesu izpildītājiem un pašvaldībām.

 

“REGIOSTARS LATVIJA 2019” projektu konkursa mērķis ir apbalvot un godināt ES finansētus Kohēzijas politikas projektus, kuros demonstrēta izcilība un jaunas pieejas Latvijas reģionālajai attīstībai.

 

Plašāka informācija:

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuad