Tiesu administrācija un Latvijas Tiesnešu mācību centrs investē Gruzijas tiesu sistēmas attīstībā

2017. gada 19. septembrī Tiesu administrācija atklāj Twinning projektu Gruzijā, Tbilisī. Projekts paredz atbalstīt tiesiskumu un tiesu neatkarību Gruzijā, stiprinot profesionālismu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem. 

Projektu īsteno Latvijas Tiesu administrācija kā vadošā iestāde, kas tika apstiprināta konkursa rezultātā, sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru, Francijas Nacionālo Tiesnešu skolu, kā arī Horvātijas Tiesnešu Akadēmiju.

 

Latvijas iestādes uzvara pierāda to, ka Latvija ir spējīga konkurēt ar citām ES dalībvalstīm, Latvijas eksperti ir profesionāli un pieprasīti starptautiskā līmenī. Projekta īstenošana ir vērtīga pieredze gan Tiesu administrācijai, gan Latvijai kopumā, iegūstot starptautisko atzinību un novērtējumu, kas tiks augsti novērtēts arī nākotnē tieslietu nozarē.

 

Projekta mērķis ir tuvināt tiesiskās apmācības praksi Eiropas standartiem, stiprinot Gruzijas Tiesnešu mācību skolu (High School of Justice) (turpmāk – HSoJ), attīstīt iestādes kapacitāti un efektivitāti un turpmāko mācību programmu attīstību un kvalitāti. Tā ietvaros ir paredzēts, ka 18 mēnešu laikā vairāk nekā 40 eksperti no Latvijas, Francijas un Horvātijas sniegs labāko praksi un pieredzi Gruzijā. Vienlaikus š.g. septembrī darbu Gruzijā uzsāka projekta ilgtermiņa padomniece Solvita Kalniņa-Caune, Latvijas Tiesnešu mācību centra direktore

 

Projekta ietvaros ir modernizēt tiesnešu amata kandidātu apmācību programmas, attīstīt tālākizglītības moduļus (mācību programmas) attīstība, stiprināt HSoJ struktūrvienības, kā arī ieviest tiesnešu un tiesu darbinieku e-mācību programmas.