Tiesu administrācijā uzsāk ieviest robotizācijas procesus

Lai uzlabotu un atvieglotu darbinieku darbu un samazinātu monotonu un vienveidīgu darbību veikšanu, Tiesu administrācija uzsāk pilotprojektu robotizācijas procesu ieviešanai iestādē, kas ne tikai ir racionālāks risinājums vienveidīga darba veikšanai, bet arī ekonomiskāks. 

Darbvietu automatizācijai ir potenciāls atbrīvot cilvēkus no monotona roku darba, ļaujot viņiem pāriet uz radošāku un nozīmīgāku uzdevumu veikšanu, kā arī samazina cilvēku kļūdu risku, kas būtiski uzlabo darba kvalitāti.

Sākotnēji iestādē ir automatizēta rēķinu pārnese no Tiesu informatīvās sistēmas izveidojot datu nodošanu no biznesa sistēmas uz resursu vadības sistēmu, samazinot šim procesam nepieciešamo laika patēriņu un izmaksas.

Arī nākotnē, lai uzlabotu darba efektivitāti un produktivitāti iestādē, tiks pārskatītas un analizētas darbības, kuras iespējams automatizēt atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.  

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, uztur un administrē zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedības sistēmu Izpildu lietu reģistru un tā moduli elektronisko izsoļu vietni).