Tiesu administrācijā viesojas delegācija no Jordānijas

 Š.g. 16.maijā Tiesu administrācijā viesojās Jordānijas tieslietu nozares pārstāvji.

Vizītes laikā viesiem tika prezentēta Latvijas tiesnešu atlases sistēma, apmācības un novērtēšana, kā arī sniegta informācija par uzsākto tiesu reģionālo reformu.

Jordānijas tieslietu sistēmas pārstāvji tika iepazīstināti ar Latvijas tiesu sistēmas struktūru un Tiesu administrācijas darbības virzieniem, uzdevumiem un funkcijām.

Turpmākās vizītes dienās Jordānijas tieslietu sistēmas pārstāvjiem plānots apmeklēt Rīgas apgabaltiesu, Augstāko tiesu,  Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namu u.c iestādes.