Tiesu administrācijā viesojas Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji

No š.g. 26.septembra līdz 29.septembrim Tiesu administrācijā viesojas Gruzijas tieslietu sistēmas pārstāvji, kuri ieradušies Latvijā Ārlietu ministrijas granta “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” projekta “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros.

Tiesu administrāciju apmeklēja pārstāvji no Gruzijas Tieslietu ministrijas, Augstākās tiesas un vispārējās jurisdikcijas tiesu disciplinārkolēģijas.

Projekta mērķis, pirmkārt, ir veicināt procesa efektivitāti un kvalitāti tiesu un tiesībaizsardzības iestādēs, sniedzot ieguldījumu labas pārvaldības attīstībā, tiesiskuma vērtību un likuma varas stiprināšanā. Otrkārt, nodrošināt sadarbības un kontaktu attīstību tieslietu jomā Gruzijas un Latvijas iestāžu starpā, veidojot pamatu Latvijas iesaistei citos plašākā rakstura projektos tieslietu jomā ar Gruziju, atbalstot Eiropas Savienības – Gruzijas Asociācijas līguma nosacījumu ieviešanu praksē.

Vizītes ietvaros daļa Gruzijas delegācijas apmeklēja Tiesu administrāciju, Tieslietu ministriju, Augstāko tiesu, un Rīgas apgabaltiesu, kā arī tikās ar Disciplinārlietu kolēģijas, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Latvijas tiesnešu mācības centra pārstāvjiem. Savukārt otra daļa delegācijas viesojās Valsts probācijas dienestā un tās teritoriālajā struktūrvienībā, Tieslietu ministrijā, Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, kā arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

   

 

Ārlietu ministrijas granta projektu “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu” īsteno Tiesu administrācija, savukārt Valsts probācijas dienests ir projekta partneris. Projekta ietvaros šogad vēl paredzēts organizēt Gruzijā konferenci “Jaunākās tendences, veicinot procesu efektivitāti tieslietu jomā Gruzijā”, kā arī Tieslietu ministrijas, Valsts probācijas dienesta un Tiesu administrācijas ekspertu vizīti Gruzijā. Projekta noslēgumā paredzēta vadības līmeņa tikšanās Rīgā.

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm