Tiesu administrācijā viesojas Kosovas tieslietu nozares delegācija

Šī gada 20.jūlijā un 21.jūlijā Latvijā viesojas Kosovas tieslietu nozares delegācija. Vizītes ietvaros plānots apmeklēt vairākas Latvijas tieslietu institūcijas – Tiesu administrāciju, Rīgas apgabaltiesu, Augstāko tiesu un Rīgas rajona tiesu Jūrmalā, kā arī tikties ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem. 

Šodien, delegācija viesojās Tiesu administrācijā. Tiesu administrācijas pārstāvji tikšanās laikā dalījās pieredzē par Latvijas tiesu darba administrēšanas specifiku, par elektroniskā tiesvedības procesa ieviešanu tiesās, kā arī sniegts ieskats informāciju tehnoloģiju rīku attīstībā. Sarunai Tiesu administrācijā pievienojās arī Tieslietu ministrijas pārstāvji, sniedzot informāciju par tiesisko regulējumu, tiesu reformu Latvijā.

Turpinot vizīti, šodien delegācija apmeklēs Rīgas apgabaltiesu.