Tiesu administrācijā viesojas Maķedonijas tieslietu sistēmas pārstāvji

Šā gada 8.jūnijā Tiesu administrācijā viesojās Maķedonijas tieslietu sistēmas pārstāvji, kas ir ieradušies Latvijā Twinning projekta „Tiesiskuma stiprināšana” pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros.

Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar Tiesu administrācijas darbības virzieniem, uzdevumiem, funkcijām, kā arī ieviestajiem e-pakalpojumiem - tiesas sēžu audio protokolu marķēšanas sistēmu un tiesu iestāžu informatīvajā sistēmā pieejamajiem e-pakalpojumiem. Tikšanās laikā tika demonstrēta saslēgšanās videokonferences režīmā ar Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu.

Maķedonijas tieslietu sistēmas pārstāvji apmeklēja arī Rīgas apgabaltiesu, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu un Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namu.

Projekta partneri Maķedonijā ir Tieslietu ministrija, Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvniecības birojs Maķedonijā, Tiesnešu un prokuroru mācību centrs un Advokātu asociācija.