Tiesu administrācijā viesojas Moldovas Nacionālā personu datu aizsardzības centra delegācija

Šodien, 11.septembrī, Tiesu administrācijā viesojās Moldovas Nacionālā personu datu aizsardzības centra delegācija.

Vizītes mērķis ir iegūt informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijās īstenotajām procedūrām, Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu praksē, dalīties pieredzē un veidot sadarbību. Vizītes laikā ir plānots apmeklēt vairākas Latvijas Republikas institūcijas, lai nodrošinātu vispusīgu un efektīvu zināšanu un pieredzes apmaiņu.

Moldovas Republikas delegācijas pārstāvji ir ieinteresēti pēc iespējas vairāk uzzināt par personas datu aizsardzības noteikumu piemērošanu praksē valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī banku sektorā. Tiesu administrācijas eksperti dalīsies pieredzē un prezentēs normatīvā regulējuma piemērošanu attiecībā uz personas datu apstrādes procesu, un tikšanās laikā diskutēs par:

-              tiesas nolēmumu publiskās pieejamības sistēmu un spriedumu anonimizēšanas normatīvo regulējumu un piemērošanu praksē, datiem, kuri tiek anonimizēti;

-              kārtību, kādā tiek nodrošināta pieeja spriedumiem, lai nodrošinātu tiesas sēžu atklātuma principu un žurnālistu pieeju informācijai;

-              audio un video ierakstu veidošanu tiesvedības procesā, attiecīgos datu apstrādes noteikumus (trešo personu pieeja, glabāšanas termiņi);

-              personas datiem, kuri tiek apstrādāti, iesniedzot prasības pieteikumu, piemērām, personu apliecinošo dokumentu kopiju iesniegšana kopā ar prasības pieteikumu. 

 

Moldovas delegācijas viesošanās Latvijā tiek īstenota Tieslietu ministrija kā jaunākā Twinning projekta partnera "Moldovas Republikas Nacionāla personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana MD 13 ENPI JH 03 17 MD/29" ietvaros.

Twinning projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm. Šo projektu galvenais mērķis – efektīvas „acquis communautaire” ieviešanas nodrošināšana, veicinot tiesību aktu sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

Projekta ietvaros plānots saskaņot Moldovas Republikas nacionālos tiesību aktus datu aizsardzības jomā ar Eiropas Savienības juridisko ietvaru un standartiem, stiprināt Nacionālā personas datu aizsardzības centru, kas ir atbildīgs par personas datu aizsardzības noteikumu uzraudzību, kapacitāti, kā arī sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par personas datu aizsardzības noteikumiem, pārziņu un apstrādātāju izglītošanu par personas datu apstrādes noteikumiem.