Tiesu administrācijā viesojās pārstāvji no biedrības “Latvijas Blockchain asociācija” un jaunuzņēmuma BitFury

Šodien, 1.augustā Tiesu administrācijā viesojās pārstāvji no biedrības "Latvijas Blockchain asociācija" un jaunuzņēmuma BitFury nolūkā iepazīstināt ar pasaulē strauji popularitāti gūstošās Blockchain (Blokķēdes) datubāzes darbības principiem un tās iespējamu pielietošanu Tiesu administrācijas pārziņā esošajās informācijas sistēmās. 

Blockchain datubāze plašāk pazīstama kā digitālās kriptovalūtas Bitcoin pamats.

Tiesu administrācija kā Tiesu informatīvās sistēmas, valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Izpildu lietu reģistra turētāja un pārzine ir ieinteresēta šo sistēmu pastāvīgā attīstībā un modernizācijā.

Blockchain ir izkliedēta datubāze, kas ir pastāvīgi augošs sakārtotu ierakstu, kurus dēvē par blokiem, saraksts. Katrs bloks satur laika zīmogu un norādi uz iepriekšējo bloku. Blokķēdes ir īpaši drošas pret ierakstu izmainīšanu — lai izmainītu kādu no senākiem blokiem, ir jāveic izmaiņas arī visos tam sekojošajos blokos.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, uztur un administrē zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedības sistēmu Izpildu lietu reģistru un tā moduli elektronisko izsoļu vietni).