Tiesu administrācijā viesojas starptautisko tiesnešu un prokuroru delegācija

Šodien, 2018. gada 5. jūnijā Tiesu administrācijā viesojas 16 dalībnieki no dažādām ES valstīm, tostarp desmit tiesneši un seši prokurori, kuri ieradušies Latvijā EJTN apmaiņas programmas ietvaros.

Vizītes ietvaros delegācija tika iepazīstināta ar Tiesu administrācijas darbības virzieniem, uzdevumiem un funkcijām, kā arī ar ieviestajiem IT risinājumiem tiesas darba nodrošināšanai: tiesas sēžu audio protokolu marķēšanas sistēmu, videokonferences iekārtām, tiesu portālu un tajā pieejamajiem e-pakalpojumiem, kas padara tiesu pieejamu sabiedrībai un efektivizē tiesas ikdienas darbu.

Viesošanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par personāla politiku, tiesnešu atlases procedūrām un personāla statistiku.

Starptautiskā tiesnešu un prokuroru delegācija ir gandarīta par iegūto pieredzi, iepazīstoties ar Latvijas tieslietu sistēmu un ir pateicīgi par iespēju iepazīties ar Latvijas institūciju labo praksi.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802; 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm