Tiesu administrācijas delegācija iepazīstas ar kolēģu darbu Dānijā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Tiesu budžeta vadība” ietvaros Latvijas delegācija no 2019.gada 25. līdz 27.septembrim viesojās pieredzes apmaiņas vizītē Kopenhāgenā, Dānijā.

Komandējums mērķis bija sīkāk iepazīties ar Latvijas delegāciju interesējošām finanšu jomas tēmām – tiesu budžeta plānošanu Dānijā, iekasēto valsts nodevu ietekmi uz tiesas iespējamo budžeta apjomu, kā arī statistisko datu ieguvi un apstrādi.

Pieredzes apmaiņas vizītē no Tiesu administrācijas piedalījās Finanšu nodaļas vadītāja Evija Krauze, Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede Kristīne Usāne un Budžeta nodaļas galvenā ekonomiste Ilze Ābele.

Galvenais Latvijas delegācijas secinājums pēc viesošanās ir atziņa, ka Latvija ir ļoti progresīva un par vairākiem gadiem apsteidz Dānijas tiesu sistēmu dažādu procesu elektronizācijā, tomēr, neskatoties uz to, abas valstis saskaras ar līdzīgām problēmām  - pretestību pret jaunumu ieviešanu, procesu elektronizēšanu u.t.t.

Latvijas delegācijas viesojās Dānijas Tiesu administrācijā un Kopenhāgenas pilsētas tiesā.

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.