Tiesu administrācijas delegācija viesojas Īslandes tieslietu institūcijās

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „ES regula par fizisko personu datu aizsardzību un drošības risinājumi tiesās tiesnešu un tiesu darbinieku aizsardzībai” ietvaros Latvijas delegācija no 2018.gada 16. līdz 19.oktobrim viesojas pieredzes apmaiņas vizītē Reikjavikā, Īslandē.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija plāno apmeklēt Īslandes Tieslietu ministriju, Īslandes Tiesu administrāciju, Reikjavikas apgabaltiesu un Īslandes Augstāko tiesu. Projekta mērķis ir iepazīties ar Īslandes atbildīgo institūciju pieredzi nodrošinot drošības risinājumus tiesās tiesnešu un tiesu darbinieku aizsardzībai.

Vizītē uz Īslandi devās Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta direktore Inese Linča, Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Agnija Karlsone-Djomkina, Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris Haralds Skrodelis un darba aizsardzības vecākais speciālists Mārtiņš Rikmanis.

Vizītes ietvaros gūtā pieredze un abu valstu diskusijas ir aktuālas ne tikai Tiesu administrācijas ekspertiem, bet arī projekta partneru organizācijām Īslandē, jo drošības jautājumi tiesās šobrīd ir aktuāla tēma visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.