Tiesu administrācijas delegācija viesojas Ukrainā

Šonedēļ, no 23. līdz 25. oktobrim Ukrainas Augstākajā tiesā viesojas Tiesu administrācijas delegācija, kura Kijevā ieradusies Tiesu administrācijas īstenotā projekta "Sadarbības attīstība starp Ukrainas un Latvijas tieslietu institūcijām par jaunāko tiesu administrēšanas sistēmu tehnoloģijām" ietvaros.

Vizītes ietvaros ar Ukrainas partneriem plānots diskutēt par personālvadības, komunikācijas, vienotas tiesu informatīvās sistēmas un e-pakalpojumu (intranets, viedie uzņēmējdarbības rīki) ieviešanas jautājumiem, kas padara tiesu pieejamu sabiedrībai un efektivizē tiesas darbu ikdienā.

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Ukrainu kā eksperti devās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece, Tiesu administrācijas Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vecākā referente Jana Zemberga, Tiesu administrācijas Tiesu un zemesgrāmatu departamenta direktore Andreta Skrastiņa, Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta vecākā referente Ingrīda Rozēna, Tiesu administrācijas E-lietas programmas projekta “TIS attīstība” projekta vadītājs Jānis Ruska un Tiesu administrācijas Darbības risku vadītāja Maija Orupa.

Trīs dienu vizīšu ietvaros tiks organizētas tikšanās Ukrainas Augstākajā tiesā, Ukrainas Tiesu administrācijā un Augstākās tiesas Kasācijas instances Komerclietu tiesā.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018.gadā no attīstības sadarbības budžeta.