Tiesu administrācijas direktoru ēnu dienā pavada trīs skolēni

Kā jau katru gadu, arī šogad Tiesu administrācija aktīvi iesaistās Ēnu dienā sniedzot iespēju skolēniem tikties un sekot līdzi sev interesējošas jomas speciālistiem un vērot viņu darbu.

Šodien, 15.februārī trīs skolēni no dažādiem Latvijas reģioniem, gan no Ludzas pilsētas ģimnāzijas, gan arī no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Pumpuru vidusskolas, kļuva par Tiesu administrācijas direktora “ēnām” un varēja sekot Tiesu administrācijas darbam un tās direktora darba gaitām.

 

Ēnu dienas ietvaros jaunieši tika iepazīstināti ar Tiesu administrācijas darbības virzieniem un kompetencēm, kā arī tika nodemonstrētas videokonferenču iekārtas darbība, veicot videozvanu ar Administratīvo rajona tiesu.

 

Jaunieši apmeklēja arī Administratīvo rajona tiesu, kurā jauniešiem tika dota iespēja aplūkot tiesas personāla telpas un  iepazīties ar tiesas darba organizāciju.

 

Ēnu dienas ietvaros jauniešiem bija unikāla iespēja apmeklēt Latvijas Valsts prezidenta pili, kurā norisinājās tiesnešu zvēresta nodošanas ceremonija.

 

Visiem jauniešiem ir kopīgs secinājums – Tiesu administrācijā pavadītā diena bija ļoti interesanta, un ļoti iespējams, ka šāda pieredze jauniešiem nākotnē palīdzēs izlemt savu profesionālo karjeru saistīt ar tiesu sistēmu un tās attīstību!