Tiesu administrācijas eksperti viesojas Lietuvas valsts Tiesu administrācijā

Š.g. 16.novembrī Tiesu administrācijas eksperti viesojās Lietuvas valsts Tiesu administrācijā projekta “ECLI ieviešana” ietvaros. 

Latvijas delegācija kaimiņvalsts kolēģus iepazīstināja ar ECLI ieviešanas projekta šābrīža statusu Latvijā, kā arī jau paveiktajiem priekšdarbiem un secinājumiem pirms tehniskā risinājuma iesviešanas Latvijas tiesu informatīvajā sistēmā. Tikšanās laikā tika apskatītas arī Latvijas un Lietuvas tiesas spriedumu anonimizācijas procedūras un spriedumu kodu ģenerēšanas mehānismi, kā arī meklēšanas rīki tiesu informācijas sistēmās. Tika diskutēts par abu valstu risinājumiem tiesu tulku rakstisko tulkojumu automatizēšanā un tiesas datu publicēšanas instrumentiem.

 

Projekta īstenošanas ietvaros pieredzes apmaiņas vizītē piedalījās Tiesu administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Voldemārs Kizino, Tiesu administrācijas Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītāja Līga Lapiņa, Tiesu administrācijas Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītājas vietniece Kristīna Muciņa un Tiesu administrācijas Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Jorens Liopa.

                                                         

Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana Latvijā tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros.

 

Projekts ir uzsākts šogad martā un to ir plānots noslēgt 2017.gada septembrī. Tiesu administrācijas partneri šī projekta ietvaros ir Itālijas Tieslietu ministrija, Lietuvas Tiesu administrācija un Spānijas Tiesu varas dokumentācijas centrs.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

Papildu informācija:

Tiesu administrācija

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas

projekta vadītāja

Dace Ezeriete

Dace.Ezeriete@ta.gov.lv

Tālr. 67063808