Tiesu administrācijas pārstāvji piedalās Baltijas valstu tiesu darba administrēšanas seminārā

Tiesu administrācijas pārstāvji Inese Linča (Personālvadības un juridiskā departamenta direktore), Anna Skrjabina (Eiropas sociālā fonda projekta vadītāja), Līga Lapiņa (Tiesu iestāžu informācijas sistēmas nodaļas vadītāja), Jorens Liopa (Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs) piedalījās gadskārtējā Baltijas valstu tiesu sistēmu administrēšanas seminārā, kas norisinājās Igaunijā, Tallinā, no šā gada 19.-20.septembrim.

Semināra laikā Baltijas valstu delegāciju pārstāvji apsprieda ar tiesu darba administrēšanu un tās attīstību saistītus izaicinājumus, apmainoties ar pieredzi par katras valsts aktuālajiem jautājumiem un īstenotajām aktivitātēm tiesu darba administrēšanas jomā, kā, piemēram, komunikācija ar sabiedrību, lietu sadales principi, nolēmumu anonimizācija, tiesu darbinieku apmierinātības novērtējums un tā sasaiste ar tiesu darbu efektivitāti, tiesnešu iecelšana un novērtēšana, jauno tehnoloģiju izmantošana tiesu sistēmas attīstībā, kā arī citi jautājumus.

Tāpat semināra laikā valstu pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Baltijas valstu tiesu darba administrēšanas semināra uzņemošās valsts Igaunijas E-estonia showroom, kur varēja iegūt izpratni par e-risinājumiem un pakalpojumiem, kā arī iepazīties ar profesionālu un inovatīvu attieksmi pret jauno tehnoloģiju izmantošanas nozīmi valsts sniegtajos pakalpojumos sabiedrībai, kā arī gūt dziļāku izpratni par to, kā izveidot digitālu sabiedrību un kādi ir tās ieguvumi indivīdam.

Baltijas valstu tiesu darba administrēšanas seminārs norisinās katru gadu un nākamais seminārs norisināsies Latvijā.