Tiesu administrācijas un tiesu pārstāvji tiekas ar Kirgizstānas prokuratūras delegāciju

Šā gada 14.jūnijā Tiesu administrācija sadarbībā ar Ludviga Bolcmana (Ludwig Blotzmann) institūtu organizēja Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas izmeklēšanas tiesnešu tikšanos ar Kirgizstānas prokuratūras pārstāvjiem.

Kirgizstānas prokuroru delegācijas vizītes mērķis ir iepazīties ar Latvijas krimināltiesību sistēmu un dažādu institūciju atbildību cilvēktiesību ievērošanā.

Ņemot vērā to, ka pašlaik Kirgizstānā notiek reformas krimināltiesību jomā, veicot izmaiņas normatīvajos aktos, delegāciju interesēja Latvijas pieredze reformējot krimināltiesību normatīvo aktu ietvaru un praksi pēc Padomju Savienības sabrukuma, kā arī starptautisko cilvēktiesību instrumentu nozīme mūsu tiesību sistēmas izmaiņu īstenošanā.

Vizītes laikā Kirgizstānā prokuratūras pārstāvji tikās ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas izmeklēšanas tiesnesi Dinu Suipi un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas izmeklēšanas tiesnesi Irinu Augustāni.

Viesi tika iepazīstināti ar Latvijas tiesu sistēmas struktūru un informēti par  izmeklēšanas tiesnešu kompetenci un darba specifiku Kriminālprocesa likuma ietvaros cilvēktiesību ievērošanā, kā arī par procesuāliem jautājumiem un praktiski veicamo tiesnešu darbu.

Vizītes laikā delegācija apmeklēja arī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu u.c iestādes.

Ludviga Bolcmana (Ludwig Blotzmann) institūts ir dibināts 1992. gadā Vīnē (Austrijā) kā neatkarīgs pētniecības institūts cilvēktiesību jomā ar mērķi stiprināt zinātnisku pieeju cilvēktiesību situācijas nostiprināšanai Eiropā un globālā mērogā. Institūts veic cilvēktiesību monitoringu un to aizstāvēšanu, pētniecību cilvēktiesību jomā, īsteno mācības, kā arī sniedz konsultācijas dažādām grupām. Institūts īsteno arī virkni Eiropas Savienības projektus ārpus ES robežām. Institūta dibinātājs ir Manfreds Novaks, bijušais ANO īpašais ziņotājs pret- spīdzināšanas jomā.