Tiesu darbs ārkārtējās situācijas laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto ārkārtējās situācijas laikā tiesas tiesvedības procesus organizēs maksimāli rakstveidā vai izskatīs attālināti. Ja lietas izskatīšanu nebūs iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un jautājums nebūs saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu atliks. 

Lietas izskatīšana mutvārdu procesā notiks klātienē, ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un lietas izskatīšana ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Objektīvo steidzamību vai nozīmīgo tiesību aizskārumu vērtēs pats tiesnesis atbilstoši konkrētās lietas faktiskajiem apstākļiem.

Joprojām ir spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 13.1 pants, kas noteic, ka tiesas pakalpojumi tiek sniegti attālināti. Izņēmuma gadījumā, ja pakalpojuma saņemšana attālināti nav iespējama vai ir būtiski apgrūtināta, bet ir neatliekama, tiesas priekšsēdētājs var atļaut pakalpojuma sniegšanu klātienē, nodrošinot tiesas darbinieku un pakalpojuma saņēmēja drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām un rekomendācijām. Tiesas dokumentus var paziņot, izmantojot pastu (izvēloties vienkāršu pasta sūtījumu, ja likums neapredz citādi), e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Tiesu dokumentus iespējams atstāt arī īpašā pastkastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā).