Tiesu eksperti piedalās seminārā “Jaunākās tiesu ekspertīzes iespējas”

Šodien, 2022.gada 13.oktobrī, tiesu eksperti piedalījās seminārā “Jaunākās tiesu ekspertīzes iespējas”, kuru īsteno Valsts tiesu ekspertīžu birojs sadarbībā ar Tiesu administrāciju ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Seminārā lektori no Itālijas Valsts jauno tehnoloģiju, enerģijas un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības aģentūras ENEA, Itālijas Policijas Tiesu ekspertīžu laboratorijas, Somijas Tehniskās izpētes centra, Bergāmo Universitātes, Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūta, Francijas Žandarmērijas Tiesu ekspertīžu institūta, Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centra un Lietuvas Policijas tiesu ekspertīžu centra dalījās ar pieredzi jaunāko tehnoloģiju pielietojumā tiesu ekspertīzē un nozieguma vietas dokumentēšanā.

Tostarp, tika apskatītas tehnoloģiskās iespējas nozieguma vietas dokumentēšanā virtuālā trīsdimensiju vidē, dronu tehnoloģiju pielietojums notikuma vietas fiksēšanā un pēdu dokumentēšanā, ķīmisko sensoru pielietošanas iespējas apdraudējuma mazināšanai notikuma vietās ar paaugstinātu bīstamību, sejas atpazīšanas tehnoloģiju pielietojums noziegumu izmeklēšanā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas rīkkopa nozieguma vietā atrasto mikrodaļiņu izpētei.

 

Seminārs organizēts ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.