Tiesu priekšsēdētāji dalās pieredzē par tiesu reorganizāciju

Šodien, 13. decembrī Tiesu administrācijā norisinājās tiesu priekšsēdētāju sanāksme ar mērķi pārrunāt 2018. gadā plānotās tiesu reformas gaitu, lai priekšlaicīgi veiktu sagatavošanās darbus sekmīgai reorganizācijas īstenošanai.

Jau iepriekš ziņots, ka līdz 2018. gada beigām Latvijā plānots pabeigt tiesu reformu. Tās gaitā tiek apvienotas vairāku tiesu darbības teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Savukārt šajā jaunajā teritorijā turpina darboties līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus jebkurā no tiesas atrašanās vietām.

 

Tiesu priekšsēdētāji un Tiesu administrācijas pārstāvji sanāksmes laikā apsprieda organizatoriskus jautājumus, kā piemēram, kā pēc reorganizācijas tiks nodrošināta dokumentu aprite starp tiesām, vienota lietvedības kārtība un materiāltehniskais nodrošinājums.

 

Tāpat Sanāksmes laikā jau reorganizēto tiesu priekšsēdētāji dalījās pieredzē ar tiesu priekšsēdētājiem, kuru tiesas plānots reformēt 2018. gadā, sniedzot informāciju par reformas ieguvumiem un tiesas darbu pēc reorganizācijas.

 

Reformas mērķis ir paaugstināt tiesu darbības efektivitāti un iespējami racionāli izmantot tiesu rīcībā esošos resursus, kā arī atvieglot tiesu pieejamību iedzīvotājiem, savukārt viens no būtiskākiem ieguvumi ir vienmērīga tiesu noslodze, kas samazinās lietu izskatīšanas termiņus.