Tiesu reforma Zemgales tiesu apgabalā

Šodien 1. martā reorganizējot Zemgales tiesu apgabalā esošās rajona (pilsētas) tiesas un zemesgrāmatu nodaļas, tiek pabeigts Tieslietu padomes apstiprinātais tiesu reorganizācijas plāns, kas paredzēja, ka Latvijā būs 9 rajona (pilsētas) tiesas un 7 rajona pilsētu tiesu zemesgrāmatu nodaļas, proti, to skaits būs samazinājies par 74%.

Tukuma rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Jēkabpils rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Bauskas rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Aizkraukles rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, Dobeles rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa, kā arī Ogres rajona tiesa un zemesgrāmatu nodaļa pievienotas Jelgavas rajona tiesai un tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai, mainot tiesas nosaukumu – Zemgales rajona tiesa un Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Reformas mērķis ir paaugstināt tiesu darbības efektivitāti un iespējami racionāli izmantot tiesu rīcībā esošos resursus, kā arī atvieglot tiesu pieejamību iedzīvotājiem, savukārt viens no būtiskākiem ieguvumi ir vienmērīga tiesu noslodze, kas samazinās lietu izskatīšanas termiņus.

Papildu informācija:

Tiesu reforma paredz, ka viena tiesu apgabala ietvaros tiek apvienotas vairāku tiesu teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Savukārt šīs jaunās teritorijas ietvaros turpina darboties līdzšinējās tiesas kā jaunās apvienotās tiesas struktūras,  nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus jebkurā no tiesas atrašanās vietām pēc personas izvēles.

Infografika: tiesu reforma Latvijā, pieejama šeit.

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 26447901

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm/ Facebook: @tiesuadm