Tiesvedības datu monitorings advokātiem

Tiesu administrācija portālā https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ (turpmāk – Portāls)  ieviesusi papildinājumus e-pakalpojuma “Tiesvedības datu monitorings, elektroniski saņemot paziņojumus par izmaiņām tiesvedības datos” (turpmāk – Tiesvedības datu monitorings) nodrošināšanai.

Tiesvedības datu monitorings nodrošina iespēju uz lietotāja e-pasta adresi saņemt informatīvu paziņojumu par izmaiņu faktu lietās, kurās konkrētais lietotājs reģistrēts kā tiesvedības procesa dalībnieks.

Informatīvais paziņojums Portāla lietotājiem tiks izsūtīts katru dienu (plkst. 9:00), paziņojumā norādot vispārīgu informāciju par lietā veiktajām izmaiņām un lietas numuru (saiti), kas atvērs konkrēto lietas kartīti Portāla sadaļā “Manas lietas”.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.346 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 11.punktu Tiesvedības datu monitoringu plānots nodrošināt kā Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu. Tomēr ņemot vērā, ka Tiesvedības datu monitorings līdz šim Portāla lietotājiem nav ticis nodrošināts, sākotnēji, pilotprojekta realizēšanas laikā, no 2017.gada 8.marta plānots visiem Portālā reģistrētajiem advokātiem nodrošināt pakalpojuma izmantošanu bez maksas.

Lai saņemtu e-pasta paziņojumus par izmaiņām tiesvedības datos, Portāla sadaļā “Lietotāja profils” nepieciešams reģistrēt pazīmi “Saņemt E-pasta sūtījumus: Jā” (skatīt attēlu).

Jautājumu vai konstatēto problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar Tiesu administrāciju, zvanot uz informatīvo tālruni 67077377 vai rakstot uz e-pasta adresi dis@ta.gov.lv.