Tiesvedības fakti krimināllietā, kurā par zādzību apsūdzēts vīrietis

Darām zināmu, ka vakar, 2019. gada 22. oktobrī, Rīgas apgabaltiesā notika pirmā tiesas sēde saistībā ar valsts apsūdzības uzturētāja apelācijas protestu par pirmās instances tiesā 2017. gada 11. novembrī pieņemto attaisnojošo spriedumu krimināllietā, kurā par iespējamu līdzdalību vairākās 1994. gadā notikušās zādzībās līdz ar citiem apsūdzētajiem savulaik tika apsūdzēts Romans Siņicins.

Pēc vakardienas tiesas sēdes Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese nosūtījusi pieprasījumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, precizēt informāciju par apelācijas protesta pieņemšanu. Rīgas rajona prokuratūras apelācijas protests Vidzemes priekšpilsētas tiesā tika iesniegts 2017. gada 18. decembrī, bet pirmās instances tiesas tiesnese lēmumu par apelācijas protesta pieņemšanu parakstīja 2019. gada 22. maijā.

Lieta izskatīšanai apelācijas instances tiesā saņemta 2019. gada 30. maijā, taču tika nosūtīta atpakaļ pirmās instances tiesai trūkumu novēršanai. Pēc likumā paredzēto darbību veikšanas atkārtoti Rīgas apgabaltiesa lietu saņēma š. g. 25. jūnijā un 2. jūlijā nozīmēja pirmo tiesas sēdi, kurā apmierināja apsūdzētā aizstāvja pieteiktu lūgumu par informācijas izprasīšanu no pirmās instances tiesas. Nākamā tiesas sēde saskaņā ar noslodzes grafiku ir nozīmēta 2020. gada 14. janvārī.

Krimināllieta R.Siņicina apsūdzībā par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas paredzēti Latvijas Kriminālkodeksa 139. panta ceturtajā, piektajā daļā ierosināta 1994. gada 6. jūlijā. Pirmās instances tiesā krimināllieta no Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras saņemta 2001. gada 2. novembrī, un 2001.gada 14.novembra lēmumu krimināllieta tika nodota tiesai un apsūdzētajiem tika izsniegti apsūdzības raksti.

Tiesājamo vai lietas dalībnieku atkārtotas neierašanās dēļ pirmās instances tiesā tiesas sēdes vairākkārt atliktas, tad tiesvedība piecas reizes apturēta un atjaunota. Pirmās instances tiesas lēmumi par tiesvedības apturēšanu/atjaunošanu no 2004. līdz 2008. gadam pieņemti vidēji reizi gadā.

Pirmais lēmums par tiesvedības apturēšanu pieņemts 2004. gada 22. martā, 2005. gada 18. janvārī tiesvedība atjaunota, bet 2006. gada 15. maijā vēlreiz apturēta, pieņemot lēmumu par piespiedu atvešanu uz tiesas sēdi un izsludinot apsūdzētos meklēšanā. 2006. gada 11. novembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa vēlreiz atjaunoja tiesvedību un tā paša gada 20. decembrī to vēlreiz apturēja līdz laikam, kad apsūdzētie tiks atrasti. Tajā pašā dienā krimināllieta attiecībā pret trijiem apsūdzētajiem izskatīta un pieņemts notiesājošs nolēmums.

2008. gada 20. oktobrī tiesvedību atjaunoja vēlreiz un apturēja 2008. gada 26. novembrī, jo apsūdzētais bija izsludināts meklēšanā.

2010. gada 27. augustā tiesa pieprasa informāciju Valsts policijai par meklēšanas rezultātiem attiecībā uz R. Siņicinu, no policijas tiek saņemta informācija, ka tiek turpināta R. Siņicina meklēšana, tiek sniegtas ziņas, ka R. Siņicins atrodas Nīderlandē un tiek lūgts R. Siņicinu izsludināt starptautiskajā meklēšanā un pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu.

2012. gada 20. decembrī tiesnese V. Siliniece vēršas Ģenerālprokuratūrā ar Ierosinājumu par Eiropas apcietinājuma lēmuma pieņemšanu attiecībā uz R.Siņicinu.

2014. gada 14. martā prokurore iesniedza tiesā Lēmuma par personas saukšanu pie kriminālatbildības grozījumus, saistībā ar eiro ieviešanu.

2014. gada 1. aprīlī tiesnese U. Melameda nosūtīja Ģenerālprokuratūrai Lēmuma par personas saukšanu pie kriminālatbildības grozījumus.

2014. gada 10. aprīlī Ģenerālprokuratūrā pieņemts lēmums atteikt pieņemt lēmumu par Eiropas apcietinājumu pret R. Siņicinu, jo izdošana ir nesamērīga.

2015. gada 30. jūlijā policija paziņo, ka meklēšana attiecībā pret R.Siņicinu ir izbeigta, jo 2015. gada 29. jūlijā viņš tika aizturēts.

 

Kriminālprocesu attiecībā uz apsūdzēto R. Siņicinu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atsevišķi izdalīja 2015. gada 2. decembrī. Pirmās instances tiesā tiesas izmeklēšana uzsākta 2016. gada 12. maijā, faktisko lietas izskatīšanu pēc būtības ar liecinieku nopratināšanu uzsākot 2016. gada 3. augustā.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (Raimonds.Locmelis@tiesas.lv; 25713271)