Tronheimā tiekas Latvijas un Norvēģijas finanšu eksperti

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Tiesu budžeta vadība” ietvaros Latvijas delegācija no 2019.gada 15. līdz 18.oktobrim viesojās Tronheimā Norvēģijā. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija tikās ar “kolēģiem” no Norvēģijas Tiesu administrācijas.

Komandējums mērķis bija sīkāk iepazīties ar Norvēģijas tieslietu sistēmu un tās budžeta veidošanas, un vadības aspektiem, tajā skaitā, tiesu budžeta plānošanu un kontroli; iekasēto valsts nodevu ietekmi uz tiesas budžeta veidošanu; statistisko datu ieguvi, apstrādi un analīzi; dažādu atskaišu sagatavošanas vadlīnijām un rīkiem.

 

Pieredzes apmaiņas vizītē no Latvijas piedalījās Finanšu nodaļas vadītāja Evija Krauze, Budžeta nodaļas vadītāja Olita Āboliņa, Budžeta nodaļas galvenā ekonomiste Linda Ribakova un Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļas vecākais statistiķis Kārlis Langins.

 

Tiesu administrācija ir progresīva valsts iestāde un par vairākiem gadiem apsteidz Norvēģijas tiesu sistēmu elektronizācijas ieviešanā (piemēram, audio ieraksti, e-lieta, elektroniskās pavēstes). Ņemot vērā faktu, ka biznesa inteliģences un modernu analītisko risinājumu izmantošanā Latvijai ir lielāka pieredze, tiks uzturēta regulāra komunikācija ar Norvēģijas pārstāvjiem un iespējams organizēta viņu vizīte Latvijā.

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja:

Projektu vadības un starptautiskās sadarbības nodaļa

Tālr. 29248273