Tukumā uzsāk jaunas tiesu ēkas būvniecību

Trešdien, 28.martā, Tukumā tika uzsākta jaunas tiesu ēkas būvniecība – jaunbūves pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Svinīgajā ceremonijā piedalījās tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane un vietniece Adrija Kasakovska, kā arī Tukuma pilsētas mērs Ēriks Lukmans, Tiesu namu aģentūras vadītāja Santa Sausiņa un būvniecības uzņēmuma VELVE vadītājs Ainārs Leitēns.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs: “Latvijas simtgades gadā Zemgales rajona tiesas ēka Tukumā iegūs jaunu veidolu. Esošās ēkas iekšējo telpu pārbūve un vēl arī jaunas ēkas būvniecība ļaus divreiz palielināt tiesas vajadzībām paredzēto telpu platību”.

Projekta mērķis ir nodrošināt tiesas darba organizāciju un tiesas pieejamību apmeklētājiem mūsdienu prasībām atbilstošos apstākļos. Jaunbūvē tiks iekārtotas vairākas tiesas sēžu zāles, kas būs aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, tostarp, videokonferences un skaņas ierakstu iekārtām, kā arī tiesu telpas būs pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Vienlaikus jauno tiesas telpu izveidē tiks ņemtas vērā mūsdienu prasības tiesu ēku plānojumam – tiesnešu darba zona tiks funkcionāli nodalīta no publiskās jeb apmeklētāju zonas, akcentē ministrs.

Jaunas tiesu ēkas būvniecība ir mūsu ieguldījums tiesu darba efektivitātes paaugstināšanā – tiks nodrošināts tiesas darba organizēšanai nepieciešamais tiesas sēžu zāļu skaitu, sekmējot raitāku tiesas procesu norisi, uzsver Dz.Rasnačs.

Pateicoties esošo telpu pārbūvei un jaunas ēkas celtniecībai, Zemgales rajona tiesas telpas Tukumā plānots paplašināt līdz 1 500 m2 - jaunajās telpās darba vietas ir paredzētas 6 tiesnešiem un 19 darbiniekiem.

Būvniecības projektu īsteno Tiesu namu aģentūra, kas ieguldījusi savus finanšu līdzekļus, būvdarbu veikšana ir uzticēta pilnsabiedrībai "Velve un Campaign". Lai nodrošinātu tiesas ar nepieciešamajām telpām to funkciju izpildei, šogad Tiesu namu aģentūra īsteno vēl divus nozīmīgus būvniecības projektus tieslietu nozares vajadzībām. Jēkabpilī tiek plānota jauna tieslietu iestāžu administratīvā centra celtniecība (plānotā platība 4 000 m2), savukārt Ventspilī – esošās tiesas ēkas renovācija un telpu paplašināšana (plānotā platība 1 600 m2).

Kopumā Latvijas simtgades gadā tiek īstenoti pieci būvniecības projekti, tostarp, Madonā un Rīgā.

 

Informāciju sagatavoja:

Andris Vitenburgs

Tieslietu ministra preses sekretārs

Tālrunis: 67036759, 26599312

E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv