Turpina pieaugt elektronisko izsoļu vietnes popularitāte

Kopš 2015. gada 1. jūlija darbojas Tiesu administrācijas pārziņā esošā elektronisko izsoļu vietne (https://izsoles.ta.gov.lv), kurā izsoles organizē zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori. Pirmajos sešos vietnes darbības mēnešos tika organizētas 3134 izsoles, taču 2016.gadā vietnē organizētas jau 6570 izsoles. Arī vietnes apmeklējumu skaits audzis vairākas reizes, salīdzinot ar 2015.gadu (sk.tabulu):

Elektronisko izsoļu vietne nemitīgi tiek uzlabota un papildināta, piemēram, šā gada ietvaros ir plānots vietnē nodrošināt arī kustamo mantu izsoļu organizēšanu.

Papildus elektroniskajām izsolēm vietne reģistrētiem lietotājiem sadaļā “Citi pakalpojumi” piedāvā pakalpojumu “Manas izpildu lietas”. Pakalpojums piedāvā tiešsaistes režīmā saņemt informāciju no Izpildu lietu reģistra par izpildu lietām, kurās konkrētais lietotājs – fiziskā vai juridiskā persona – ir reģistrēta piedzinēja vai parādnieka statusā.

Tāpat reģistrētiem vietnes lietotājiem ir iespējams iegādāties pakalpojumu “Informācijas saņemšana par izmaiņām izpildu lietās”. Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt elektroniskus paziņojumus par izmaiņām izpildu lietās uz lietotāja norādīto e-pastu (informācijas monitorēšana).

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, uztur un administrē zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedības sistēmu Izpildu lietu reģistru un tā moduli elektronisko izsoļu vietni).

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācija

Tālrunis: 67063802; 26447901

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm