Uzmanības centrā – aktuāli civiltiesību jautājumi bērnu un ģimenes lietās. Rīgas apgabaltiesa turpina tiesu dialogu ar rajona (pilsētu) tiesu tiesnešiem

Otrdien, 2021. gada 30. martā Rīgas apgabaltiesa organizēja kopīgu Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu sanāksmi ar pirmās instances tiesu tiesnešiem par aktuālajiem civiltiesību jautājumiem bērnu un ģimenes lietās. Ar mērķi veidot vienotu tiesu praksi un skaidrot radušos problēmjautājumus šāda veida attālināta formāta sanāksme platformā Microsoft Teams šogad norisinājās jau otro reizi un tiesu dialogu plānots turpināt. Kopīgajā sanāksmē piedalījās Rīgas tiesu apgabala rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un tiesneši.

“Sanāksme apliecina, ka kvalitatīvu tiesu dialogu spējam īstenot arī attālinātā formātā,” tās ievaddaļā uzsvēra Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone. “Tiesu dialogs ar pirmās instances tiesu tiesnešiem palīdz veidot vienotu izpratni par civiltiesību problēmjautājumiem, kas aktualizējušies pandēmijas laikā,” norādīja D. Vilsone.

Sanāksmes ievadā pārskatu par aktuālajiem civiltiesību jautājumiem, kas radušies izskatot bērnu un ģimenes lietas, sniedza Rīgas apgabaltiesas tiesneši Madara Ābele, Agnese Veita, Lauma Volberga, Ilze Celmiņa, Valdis Vazdiķis, Normunds Riņķis un Līga Blūmiņa. Tajā bija iekļauti arī pirmās instances tiesas tiesnešu pieteiktie jautājumi, kuri tika pārrunāti sekojošās diskusijas laikā.

Sanāksmes laikā pārrunāti aktuālie jautājumi laulības šķiršanas lietās, uzturlīdzekļu piedziņas lietās (pierādījumi, veikto maksājumu attiecināmība uz uzturlīdzekļu maksājumiem, piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs), procesuālie jautājumi, kas radušies gan izskatot pieteikumus par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, gan izskatot saskarsmes lietas (t. sk. par lūgumu izlemšanas kārtību, pagaidu saskarsmes kārtības noteikšanu, psihologu atzinumu vērtēšanu), kā arī vispārēji procesuālie jautājumi.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos