Uzsāk jaunu pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos“

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi uzsāk jaunu pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, kura ietvaros no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim būs iespējams apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības.

Pilotprojektā plānots iesaistīt 300 pārus, lai vecāki ar bērniem varētu atrisināt jau tiesā uzsāktos, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušos ģimenes strīdus un domstarpības.  Tai skaitā, cenšoties saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņas pilnas attiecības starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

 

BEZMAKSAS MEDIĀCIJA ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAI

Sertificētu mediatoru bezmaksas konsultācijas jau no 2016. gada ir pieejamas vairākās tiesās (ikvienam, kas bija nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, bija iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai)): Rīgas Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesā Jūrmalā un Siguldā, Jelgavas rajona tiesā un Valmieras rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Aizkraukles rajona tiesā. Rīgas apgabaltiesā šāds mediācijas pilotprojekts tiks uzsākts no 16. janvāra.

Savukārt šogad Tieslietu ministrija, pateicoties Demogrāfijas lietu centra atbalstam, ir radusi iespēju paplašināt mediācijas pieejamību, liekot īpašu uzsvaru uz ģimenes strīdu risināšanu, tādējādi uzsverot ģimenes stiprināšanas nepieciešamību un nozīmību, bērna labklājības nodrošināšanu.

No 2017. gada 1. janvāra valsts budžeta programmas ietvaros personām iespējams saņemt valsts nodrošinātu atbalstu, lai izmantotu sertificētu mediatoru pakalpojumus bez maksas, ar mērķi palīdzēt risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses, un stiprinātu ģimeņu stabilitāti. Projekts ilgs līdz gada beigām un tā kopējās izmaksas ir 45 tūkstoši eiro.

Lai nodrošinātu projekta ietvaros veikto mediāciju kvalitāti un mediatoru pieejamību, projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi. Mediatoru pakalpojumus projekta ietvaros sniegs sertificēti mediatori.

 

KAM PAREDZĒTS ATBALSTS?

Vecākiem savu savstarpējo strīdu, kas skar arī bērnus, konstruktīvai risināšanai, arī tajos gadījumos, kad tiesā jau ierosināta lieta.

Projekta mērķis ir palīdzēt risināt domstarpības, cenšoties saglabāt ģimeni, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņpilnas attiecības starp vecākiem, un nodrošināt turpmāku vecāku spēju kopīgi konstruktīvi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

 

KĀDS ATBALSTS PAREDZĒTS?

Projekta ietvaros valsts atbalsts nodrošina pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vadījis sertificēts mediators, pusēm bez maksas. Ja strīds netiks atrisināts piecu sesiju laikā, tālākās pakalpojuma izmaksas būs jāsedz pusēm pašām.

Mediācijas procesam var būt nepieciešamas vairākas tikšanās (sesijas).  Strīda risinājuma panākšanai nepieciešamo sesiju skaits ir atkarīgs no domstarpību rakstura – ilguma, veida, iesaistīto personu skaita. Jāatgādina, ka mediācijas process ir pilnībā brīvprātīgs. Ikviena no pusēm jebkurā brīdī var atteikties no mediācijas turpināšanas.

 

KUR PIETEIKTIES?

Pakalpojumu nodrošina sertificēti mediatori. Lai izvērtētu personas iespējas saņemt pakalpojumu, jāvēršas pie sertificēta mediatora, vai Sertificētu mediatoru padomē. Tiesā uzsākta strīda gadījumā informāciju var jautāt arī tiesā.

 

IEGUVUMI, IZMANTOJOT MEDIĀCIJU:

1. Ietaupīts laiks un nauda.

2.  Process norit mierpilnā, neformālā gaisotnē, rūpējoties, lai abas puses justos ērti un droši.

3. Atjaunota normāla komunikācija starp pusēm, nodrošinot tām iespēju patstāvīgi un konstruktīvi risināt kopīgus jautājumus, kas var rasties nākotnē (it īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad pusēm ir kopīgs viens vai vairāki bērni).

4. Puses pašas pieņem lēmumus - tas nodrošina, ka tiek pieņemti tikai tādi lēmumi, ko puses pašas ir akceptējušas un atzinušas par labiem risinājumiem.

5. Process ir pilnībā konfidenciāls.

6. Pusēm ir tiesības izvēlēties sev pieņemamu mediatoru, kā arī jebkurā laikā atteikties turpināt jau uzsākto mediācijas procesu.

7. Ja strīds jau ticis risināts tiesā, panākot risinājumu mediācijas ceļā, tiek atmaksāta valsts nodeva 50% apmērā.

Informācija par bezmaksas mediāciju ģimenes strīdos

Sertificētu mediatoru 2016.gada 9.mēnešu darbības statistika