Vairāk nekā puse Latvijas tiesnešu papildinājuši zināšanas finanšu jomā

Lai sekmīgāk izvērtētu finanšu noziegumus un pieņemtu objektīvu tiesas spriedumu, 298 Latvijas tiesneši piedalījušies dažādos semināros un apmācībās finanšu jomā – gan par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, gan nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem.

Seminārā, kas notiek šā gada 10.un 11.oktobrī, 32 Latvijas tiesneši vairāk uzzinās, kā efektīvāk stiprināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, kas ir naudas atmazgāšana, kā pierādīt naudas atmazgāšanas lietu un kādi ir naudas atmazgāšanas rādītāji šobrīd.

“Lietderīgi, ka šajos semināros tiek pārrunāti ne tikai teorētiskie jautājumi, bet arī nodrošināta praktisko uzdevumu risināšana. Turklāt eksperti no Nīderlandes dalās ar savas valsts labās prakses piemēriem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegumu izmeklēšanu, ” – atzīst Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Vita Rūsiņa. 

 Laika posmā no 2013.gada, 298 tiesneši zināšanas papildinājuši semināros par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, korupcijas novēršanu un apkarošanu. Tiesneši apmeklējuši konferenci ar starptautisku ekspertu piedalīšanos - “Efektīvi līdzekļi cīņā ar naudas atmazgāšanu”, “Administratīvo tiesību diena, nodokļu lieta, PVN izskatīšanas aktualitātes”, kā arī papildinājuši zināšanas par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem.

Lai stiprinātu Latvijas tiesību aizsardzības, tiesu sistēmas un citu kompetento institūciju kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku mazināšanai, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros, Finanšu ministrijas, Valsts administrācijas skolas un Tiesu administrācijas sadarbībā, kopš pagājušā gada maija līdz šā gada decembrim, īsteno noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas mācības. Nīderlandes Finanšu informācijas un izmeklēšanas dienesta pārstāvji mācību dalībniekiem nodrošina 3 līmeņu starpinstitucionālo mācību programmu, kuras mērķis ir stiprināt zināšanas un veicināt izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, lai risinātu izmeklēšanas, atbilstības un aizdomīgu darījumu problemātiku plašai mērķauditorijai.

Izskatot finanšu noziegumus, tiesnesim ir rūpīgi jāiedziļinās, jāizprot grāmatvedības uzskaites kārtība un finanšu jomas darījumi. Šie aspekti ir specifiski, tāpēc, noskaidrojot, kā noziegums pastrādāts, lietu izskatīšana aizņem ilgāku laiku. Bez labām finanšu zināšanām, tiesnesim ir grūtāk izprast nozieguma smagumu.

Lai pieņemtu taisnīgu spriedumu un veicinātu finanšu noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu, tiesnešu darbā apmācības ir nozīmīgas un nepieciešamas.

Tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību Latvijā nodrošina Tiesu administrācija un nodibinājums Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar Tiesu administrāciju. Mācību vajadzību apkopojums tiek iegūts no semināru anketās ietvertajiem ieteikumiem, tiesnešu un tiesu darbinieku elektroniskajā aptaujas anketā norādītajiem tematiem, Augstākās tiesas, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas ieteikumiem.

Ināra Makārova

Tiesu administrācijas

Tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: Inara.Makarova@ta.gov.lv

Tālruņa nr. 29299565

ta.gov.lv, @tiesuadm, facebook.com/tiesuadm