Valdība lems par atļauju Tiesu administrācijai īstenot projektu “E-tiesiskuma inovācija”

Otrdien, 2. jūlijā, Ministru kabinets skatīs Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par atļauju Tiesu administrācijai uzņemties papildu saistības projekta “E-tiesiskuma inovācijas” īstenošanai, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta. Projekta mērķis ir stiprināt tiesu sistēmas efektivitāti un veicināt uzticēšanos tiesām, nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtu piekļuvi to pakalpojumiem.

Tiesu administrācija ir ieguvusi tiesības īstenot projektu "E-tiesiskuma inovācijas" Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta finanšu programmas "Tiesiskums 2014–2020" starptautisku un nacionālu e-Tiesiskuma projektu atbalstam.

“Lielu uzmanību pievēršam informācijas tehnoloģiju attīstībai tieslietu jomā, jo ir svarīgi izmantot tehnoloģijas sabiedrības interesēs un sabiedrības vajadzībām visatbilstošākajā veidā. Esam gandarīti par iespēju ieviest projekta aktivitātes, lai uzlabotu tiesu sniegtos pakalpojumus, un padarītu tiesas vēl pieejamākas iedzīvotājiem", atzīst Tiesu administrācijas direktora pienākumu izpildītājs Andris Munda.

 

Projekta ietvaros plānots veikt datu apmaiņu ar Tiesu informatīvo sistēmu un Eiropas e-tiesiskuma portālu, ieviešot Eiropas tiesu datu bāzi, kā arī nodrošinot precīzu informāciju par tiesām Latvijā, tai skaitā, par tiesu kompetences jomām.

Tiesu pakalpojumu pieejamība ir būtisks instruments arvien plašākas auditorijas sasniegšanai tādēļ ir iecerēta, tiesu e-pakalpojumu portāla https://manas.tiesas.lv/ (pieejams no 2016. gada janvāra) nodrošināšana angļu un vācu valodās, kā arī jau ieviesto e-pakalpojumu pārskatīšana. Šobrīd e-pakalpojumu portāla informācija tiek rādīta tikai latviešu valodā, taču interese par e-pakalpojumiem pieaug arī no nerezidentu puses.

 

Jau šobrīd tiesu portālā www.tiesas.lv ir pieejamas aptaujas anketas par tiesu darbu. Anketas pieejamas gan tiesu klientiem, gan juridisko profesiju pārstāvjiem. Projekta ietvaros paredzēts pārskatīt aptaujas saturu, padarot aptaujas viegli un ātri aizpildāmas, vienlaicīgi no tām iegūstot visvērtīgāko atgriezenisko saiti par tiesas darbu kopumā.

 

Kopējais projekta budžets ir 241 895 EUR, no tā ES finansējums veido 80% jeb 193 516  EUR, bet nepieciešamais nacionālais līdzfinansējums ir 20% jeb 48 379 EUR. Projektu paredzēts īstenot nacionālā līmenī bez partneru piesaistes.

 

Plašāka informācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tālrunis: 26447901

E-pasts: vjaceslavs.mitnicuks@ta.gov.lv