Valdība otrdien nolēma ieguldīt piecus miljonus eiro Tiesu administrācijas E-lietu sistēmas izveidē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) skaidro, ka Tiesu administrācija īstenos programmu, kurā nodrošinās E-lietas platformas izstrādi, centralizētu administrēšanu un programmas projektu savstarpējo koordināciju.

Līdz ar to, valdība otrdien lēma par kopskaitā četriem projektiem, kas būs daļa no E-lietu sistēmas, proti, Prokuratūras informācijas sistēmas attīstības projektu, kas izmaksās 929 000 eiro, Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošanas projektu, kam nepieciešami 475 000 eiro, Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošanas projektu, kura realizācijai nepieciešami 423 000 eiro, kā arī Tiesu informatīvās sistēmas attīstības projektu, kas tiks veidots par 3 173 000 eiro.
Tādā veidā iecerēts izveidot racionālu Tiesu informācijas sistēmu (TIS), radot jaunus un izmantojot esošos informācijas koplietošanas risinājumus.
Viens no galvenajiem veidiem, kādā tiks realizēta šī programma, būs E-lietas platformas izstrāde. Tāpat paredzēts izveidot vienotu tiesvedību notikumu kalendāru, kā arī vienotu tieslietu nozares līmeņa klasifikatoru, reģistru un dažādas citas vienotas funkcijas.
Tiesu administrācijas E-lietu sistēmas programma ir daļa no VARAM realizētā pasākuma "Centralizēto publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība". Tam kopā ar pasākumu "Kultūras mantojuma digitalizācija" pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 128 809 714 eiro apmērā.