Valsts prezidents pieņem tiesnešu Innas Lipšas un Janas Peinbergas zvērestus

Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien Rīgas pilī svinīgā ceremonijā pieņēma tiesnešu Innas Lipšas un Janas Peinbergas zvērestus. Sveicot tiesneses, Valsts prezidents novēlēja turpmākajā darbā darīt visu, lai taisnīgums valstī tiktu efektīvi nodrošināts un augtu iedzīvotāju uzticēšanās tiesu lemtajam.

"Katrs tiesnesis ir atbildīgs par tiesu sistēmas darbu kopumā, un katram tiesnesim ir jāiesaistās tiesiskuma nostiprināšanā Latvijā," uzrunājot jaunās tiesneses, sacīja R.Vējonis.

 

Savukārt tieslietu ministrs Jānis Bordāns savā uzrunā jaunajiem tiesnešiem norādīja, ka tiesneša amats ir viens no tiesiskuma centrālajiem elementiem. Svinīgā solījuma došana ir apliecinājums, ka tiesnesis pildīs savus amata pienākumus atbilstoši augstiem kvalitātes standartiem, taisnīguma principiem un stingrā saskaņā ar Satversmi un likumiem, sacīja ministrs.

"Mūsu pienākums ir nodrošināt tiesiskumu un sekmēt augstāku sabiedrības uzticību tiesu varai," piebilda J.Bordāns.