Vidzemes rajona tiesa, kas apkalpoja zemesgrāmatu lietas, pārceļas uz tiesas telpām Cēsu ielā 18, Limbažos

Informējam, ka Vidzemes rajona tiesa Rīgas ielā 16, Limbažos, kas apkalpoja zemesgrāmatu lietas, pārceļas uz tiesas telpām Cēsu ielā 18, Limbažos.

2021. gada  19.-20. maijā apmeklētāji Rīgas ielā 16, Limbažos, netiks apkalpoti, nedarbosies tālruņi. 

Lūgums zemesgrāmatu lietas un ar tām saistītos dokumentus sūtīt Vidzemes rajona tiesai Cēsu ielā 18, Limbažos vai atstāt pie tiesas ārdurvīm esošajā pastkastītē, elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi vidzeme@zemesgramata.lv vai iesniegt Vidzemes rajona tiesā Valmierā, Cēsīs, Valkā, Madonā, Alūksnē, Gulbenē.