Vidzemes rajona tiesai 1 gada jubileja

2018. gada 15. februārī tika reorganizētas Vidzemes tiesu apgabalā esošās rajona tiesas, izveidojot vienu - Vidzemes rajona tiesu.

Kā atzīst tiesas priekšsēdētājs J.Grīnbergs, reformas mērķis lielā mērā ir sasniegts- ir izlīdzinājusies tiesnešu noslodze, ir samazinājušies lietu izskatīšanas termiņi. Tiesā ir ieviesta vienota prakse tiesas organizatoriskās darbības nodrošināšanā.

Š.g. 15. februārī Valmierā notika tiesas priekšsēdētāja organizēta tiesas priekšsēdētāja vietnieku, kancelejas vadītājas un vadītājas vietnieku, tiesas priekšsēdētāju palīgu un administratoru kopsapulce, kurā izvērtēja gada laikā paveikto un pārrunāja nākotnes ieceres.

Kopsapulcē tika izvērtēts, ar kādām grūtībām pēc tiesu reformas tiesa ir saskārusies, kādi ir rastie risinājumi. Lielākie paveiktie darbi ir visu 7 tiesu darba organizācijas vienveidošana, izstrādājot visā tiesā vienotu darba kārtību un vienotu darbinieku pienākumu sadali.

Tiesas priekšsēdētājs izteica pateicību sapulces dalībniekiem par ieguldīto darbu tiesas reorganizācijas sekmīgā norisē un uzsvēra, ka nākotnes tuvākais izaicinājums ir zemesgrāmatu integrēšana tiesās, par ko tiks diskutēts jau nākamajā kopsapulcē.

 

Informāciju sagatavoja

Nora Liepiņa

Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja palīdze

Tālr. 64250769, e-pasts Nora.Liepina@tiesas.lv