Vidzemes rajona tiesas tiesnešu kopsapulcē analizē padarīto un pārrunā aktualitātes

2022. gada 19. septembrī Valmierā notika ikgadējā Vidzemes rajona tiesas tiesnešu kopsapulce, kuru atklāja Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs un sniedza ieskatu par tiesas darbu iepriekšējā gadā, statistikas analīzi un aktualitātēm. 

Tiesas priekšsēdētājs informēja, ka ir samazinājies tiesā saņemto krimināllietu skaits, savukārt civillietu skaits palicis nemainīgs. Tiesnešu darba radītāji izskatīto lietu skaita un izskatīšanas termiņu ziņā salīdzinājumā ar iepriekšējo laika periodu un kopējiem tiesu datiem ir stabili un labi. J. Grīnbergs pateicās Vidzemes rajona tiesas tiesnešiem par darbu, jo saskaņā ar socioloģisko aptauju Vidzemes reģions ir vienīgais Latvijā, kur tiesas darba novērtējums kopumā ir ar plus zīmi. Tas nozīmē, ka Vidzemes rajona tiesas tiesneši ir spējuši vidzemniekiem radīt izpratni un pozitīvu attieksmi pret tiesas darbu.

Vidzemes rajona tiesas tiesnese Līga Ašitoka, kura ir arī Tieslietu padomes locekle, vēstīja kolēģiem par Tieslietu padomes darbu un aktuāliem jautājumiem. 

Kopsapulcē piedalījās arī vairāki vieslektori. Augstākās tiesas Juridiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane sniedza tiesnešiem praktiskus ieteikumus judikatūras meklēšanai Augstākās tiesas nolēmumos, kā arī ziņoja par aktualitātēm judikatūras jomā civillietās.  

Augstākās tiesas senatori Normunds Salenieks, Aivars Uminskis, Inese Laura Zemīte atbildēja uz tienešu jautājumiem un diskutēja par aktualitātēm judikatūras jomā. 

Ar problēmjautājumiem un aktualitātēm civillietu izskatīšanā dalījās Vidzemes apgabaltiesas tiesnese Dzintra Apine, savukārt krimināllietu izskatīšanā –  Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneses Rinalda Liepiņa un Elfa Driba. 

Vidzemes prokuratūras virsprokurors Sergejs Noviks iepazīstināja tiesnešus ar aktualitātēm prokuratūras darbā un pārrunāja sadarbības jautājumus.

Par tiesnešu atstatīšanos un noraidījuma praktiskiem aspektiem kopsapulces dalībniekiem izklāstīja Tiesnešu ētikas komisijas locekle, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Madara Ābele, kura runāja arī par procesuālo huligānismu, kā to atpazīt un rīkoties. 

Kopsapulces noslēgumā Vidzemes rajona tiesas tiesneši un vieslektori atzinīgi novērtēja iespēju tikties klātienē, dalīties pieredzē un pārrunāt aktuālos jautājumus.