Vidzemes rajona tiesas tiesnešu kopsapulces ziņojums

Madonā 2020. gada 8. oktobrī norisinājās gadskārtējā Vidzemes rajona tiesas tiesnešu kopsapulce,  kurā piedalījās 37 Vidzemes rajona tiesas tieneši. 

Kopsapulces laikā tika analizēts tiesas darbs iepriekšējā pārskata gadā, statistikas analīze un aktualitātes saistībā ar turpmāko darbu. Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs Jānis Grīnbergs analizēja iepriekšējā gadā paveikto. Lielākais izaicinājums ir bijis zemesgrāmatu nodaļu integrācija, kas saistīta gan ar zemesgrāmatu tiesnešu pakāpenisku iesaisti civillietu izskatīšanā, gan vienotu kanceleju darbības uzsākšanu. Secinājums, ka iecerētais ir daļēji izdevies un ir pamats virzīties uz priekšu, lai integrāciju vēl vairāk nostiprinātu.  Šobrīd Vidzemes rajona tiesā no septiņām ēkām sešās jau ir notikusi arī zemesgrāmatu nodaļu faktiska pārvietošana uz tiesas telpām, nākošgad iecerēts šo procesu pabeigt pilnībā. Tiesas priekšsēdētājs arī analizēja tiesas kopējo un tiesnešu individuālo statistiku.  

Vidzemes apgabaltiesas civillietu kolēģijas priekšsēdētāja Inguna Pinne  prezentēja aktualitātes, izaicinājumus civillietu un zemesgrāmatu lietu izskatīšanā. 

Augstākās tiesas krimināllietu departamenta priekšsēdētāja Anita Poļakova un zinātniski analītiskā padomniece Nora Zvejniece izklāstīja problēmjautājumus vienošanās procesa kārtībā skatāmās lietās un citas judikatūras aktualitātes. 

Savukārt Tiesu administrācijas ESF projekta vadītāja Anna Skrjabina, e-lietas programmas projektu vadītājs Jorens Liopa prezentēja aktuālo informāciju saistībā ar tiesnešu noslodzes mērīšanu, lietu “svēršanu” un  ieskicēja nākotnes darbu e-lietas ieviešanas procesā. A.Skrjabina prezentēja tiesnešiem aptaujas anketu, kuras aizpildīšana ļaus precīzāk noteikt mērīšanas kritērijus. J.Liopa izklāstīja par plāniem, kad un kā tiks ieviesta e-lieta.

Viesiem bija iespēja iepazīties ar jaunizveidoto Tieslietu namu, kas šobrīd ir viens no modernākajiem Vidzemes rajonā. 

Kopsapulces laikā maksimāli tika ievēroti visi drošības pasākumi saistībā ar Covid-19 ierobežošanu.