Vidzemes rajona tiesas Valmieras zemesgrāmatu nodaļa pārceļas uz telpām Garā ielā 5

Informējam, ka Vidzemes rajona tiesa V.Baloža ielā 13A, Valmierā, kas apkalpoja zemesgrāmatu lietas, pārceļas uz tiesas telpām Garā ielā 5, Valmierā. 

2020. gada  23., 24., 25. septembrī apmeklētāji klātienē V.Baloža ielā 13A, Valmierā netiks pieņemti, 25. septembrī nedarbosies tālruņi. 

Lūgums zemesgrāmatu lietas un ar tām saistītos dokumentus nosūtīt pa pastu Garā ielā 5, Valmierā, elektroniski uz e-pasta adresi vidzeme@zemesgramata.lv  vai iesniegt Vidzemes rajona tiesā Cēsīs, Valkā, Madonā, Alūksnē, Gulbenē vai Limbažos.