Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa (Valkā) pārceļas uz jaunām telpām

Informējam, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa (Valkā) tiek pārcelta no telpām Rīgas ielā 22, Valkā uz telpām Rīgas ielā 2, Valkā, kur jau pašlaik atrodas Vidzemes rajona tiesa.

Apmeklētāju pieņemšana jaunajās telpās tiks organizēta ar š.g. 29. maiju.

Zemesgrāmatu nodaļas darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas kārtība netiek mainīta.