Vienkāršos sadarbību ar Hāgas konvencijas dalībvalstu tiesām

Ceturtdien, 11. maijā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā “Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās”, lai vienkāršotu un paātrinātu sadarbību ar Hāgas konvencijas dalībvalstu tiesām dokumentu izsniegšanā, kā arī samazinātu civillietu un komerclietu izskatīšanas laiku.

Jaunā kārtība paredz, ka turpmāk Latvijas tiesas dokumentu nosūtīšanu, izsniegšanai ārvalstīs, veiks patstāvīgi, bez Tieslietu ministrijas starpniecības. Līdz ar to tiks nodrošināta procesuālā ekonomija, atsakoties no liekā starpposma, kas tika izmantots, lai tiesa nosūtītu Centrālajai iestādei (Tieslietu ministrijai) dokumentu izsniegšanas lūgumu, kuru attiecīgi Centrālā iestāde pārsūtītu tālāk uz ārzemēm.

Neskatoties uz grozījumiem, Tieslietu ministrija saskaņā ar Hāgas konvenciju turpina būt Centrālā iestāde tiesiskās palīdzības lūgumu un citu dokumentu saņemšanā no citu valstu centrālajām iestādēm, lai nodrošinātu pareizu kompetentās lūguma izpildītājas tiesas izvēli Latvijas teritorijā.

Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā ar 2017. gada 1. jūliju.

 

Papildu informācija:

Latvijā Hāgas konvencija ir spēkā no 1995. gada 1. novembra.

Hāgas konvencija ir viena no visplašāk starptautiski piemērotajām konvencijām, kuru parakstījušas vairāk nekā 70 pasaules valstis.

Hāgas konvencijas mērķis ir uzlabot līgumslēdzēju valstu sadarbību, vienkāršojot tiesas un ārpustiesas dokumentu nosūtīšanas kārtību, izmantojot katras valsts nozīmēto Centrālo iestāžu starpniecību.

 

Lana Ivulāne

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738

E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv