Virsprokurors Aigars Bičušs: “Tiesnesi Daci Skraupli kolēģi Zemgalē raksturo kā stingru un taisnīgu”

Šodien, 2024. gada 28. jūnijā, pēdējā darbadiena tiesneses amatā ir Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Dacei Skrauplei, kura dodas izdienas pensijā.

Daci Skraupli 1993. gadā ievēlēja par Jelgavas rajona tiesas tiesnesi, bet 1995. gada jūnijā Saeima apstiprināja par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi. D.Skrauple strādāja Krimināllietu tiesas kolēģijā. No 2016. gada tiesnese aktīvi darbojās Tiesnešu ētikas komisijā un pēdējos četrus gadus bija tās priekšsēdētāja.

Juris Siliņš, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs: “Sirdsapziņa, taisnīgums un pienākums. Šie vārdi uzsver to, cik svarīgi ir saglabāt personisko godīgumu un morālo kompasu. Sirdsapziņa palīdz pieņemt lēmumus, kas ir atbilstoši ētikas un morāles principiem. Taisnīgums nodrošina vislabāko risinājumu lietā. Pienākuma sajūta motivē izpildīt savus pienākumus ar augstāko atbildības sajūtu, garantējot, ka taisnīgums tiek nodrošināts. Šie trīs vārdi – sirdsapziņa, taisnīgums un pienākums – ir tas, kas nāk prātā, raksturojot kolēģi Daci Skraupli. Šīs ir vērtības, kurām kolēģe ir atradusi stabilu vietu savā ikdienā un uz kurām balstījusi savu tiesneses darba mūžu, ir ietekmējušas viņas pieņemtos lēmumus, gan skatot lietas, gan darbojoties Tiesnešu ētikas komisijā, gan arī citās dzīves situācijās. Lai arī turpmāk Tevi pavada vērtības, kuras ļaus rast enerģiju tiem vaļaspriekiem, kuriem vienmēr mazliet ir pietrūcis laika! Paldies par kopā pavadītajiem darba gadiem, paldies par nodoto pieredzi, un lai sapņi piepildās!”

Aigars Bičušs, Zemgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors: “Zemgales tiesas apgabala prokuratūras, kā arī Austrumzemgales un Rietumzemgales prokuratūru vārdā izsaku pateicību tiesnesei Dacei Skrauplei par teicamo sadarbību un ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā. Tieši D.Skrauples kā apgabaltiesas tiesneses vērtējums, jo īpaši krimināllietās, prokuroriem vienmēr ir bijis būtisks priekšnoteikums savas profesionālās kvalifikācijas celšanai, bez kuras nav iedomājama neviena jurista profesionālā izaugsme. Prokurori Zemgales tiesas apgabalā, īpaši virsprokurori, augstu un ar patiesu cieņu novērtē tiesneses izteikto viedokli jautājumos, kas skar prokurora darba kvalitāti pirmstiesas kriminālprocesa uzraudzībā, kriminālvajāšanā un valsts apsūdzības uzturēšanā gan pirmās, gan apelācijas instances tiesā. Tieši tiesnešu pieejamība un vēlme dalīties pieredzē juridiskajos jautājumos Zemgalē ir bijusi tā panākumu atslēga, lai tiktu risināti ar darba kvalitāti saistītie ikdienas jautājumi. Kolēģi Zemgalē tiesnesi D.Skraupli allaž raksturojuši īsi – stingra un taisnīga, zinoša un cilvēcīga. Visu kolēģu vārdā vēlreiz saku paldies par ieguldījumu prokuroru profesionālajā izaugsmē un novēlu možu garu un veselību! Lai izdodas piepildīt tos sapņus, kuru realizēšanai nepieciešams vairāk laika, mierīgāka ikdiena un radošāka vide!”

Adrija Kasakovska, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Latvijas tiesnešu biedrības prezidente: “Man ir patiess prieks par līdzās būšanu ar Daci daudzu gadu garumā. Paldies par profesionālajiem padomiem, diskusijām, kam viņa atrada laiku arī tad, kad galīgi nebija laika! Paldies par Tiesnešu ētikas komisijas sēdēm, mūsu, tik dažādo kolēģu, kopā saturēšanu, īpašo gaisotni, kurā dedzīgi strīdi mijās ar filozofiskām pārdomām, kurā bija prasīgums, bet vienlaikus un pāri visam – cilvēcīgums un empātija. Paldies par darbu Baltijas valstu tiesnešu biedrību padomē, Latvijas tiesnešu biedrības Revīzijas komisijā, kurās Dace turpinās strādāt jaunā, seniora statusā. Lai ir jauni izaicinājumi, ieceres ceļojumiem, veselība un enerģija visu īstenot! Lai turpinās radošais darbs mākslā un nemazinās prieks dalīties ar sava darba augļiem!”

Aneka Skaidiņa, Zemgales apgabaltiesas tiesneša palīdze: “Ar tiesnesi Daci Skraupli esmu strādājusi kopš uzsāku darba gaitas Zemgales apgabaltiesā. Tiesnese bija mana skolotāja gan gramatiski pareizu tiesas sēžu protokolu noformēšanā, gan vēlāk nolēmumu projektu rakstīšanā. Tiesnese nekad nav skopojusies ar kritisku vārdu un pamācīšanu, kas vienmēr bijis pamatoti un motivējis mācīties no savām kļūdām. Esmu tiesnesei ļoti pateicīga par visu, ko no viņas iemācījos.”

Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu D.Skrauple apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un “sudraba” spalvu un par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā – ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi.