Visā Latvijā sākas brīvo juridisko profesiju bezmaksas konsultāciju dienas

Otrdien, 26. februārī, visā Latvijā sākas “Brīvo juridisko profesiju dienas 2019”, kuru ietvaros iedzīvotājiem laika posmā no 26. februāra līdz 20. martam būs iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas pie zvērinātiem notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem advokātiem un sertificētiem mediatoriem, risinot dažādus juridiska rakstura jautājumus.

Brīvo juridisko profesiju dienu norises grafiks

 

No 26. līdz 27. februārim – Notāru dienas.

Notāru dienu ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt, kas ir nākotnes pilnvarojums.

Bezmaksas konsultācijas norisināsies Zvērinātu notāru birojos visā Latvijā no plkst. 10.00 līdz 15.00. Informācija par zvērinātu notāru birojiem Latvijā pieejama www.latvijasnotars.lv/notaries_map.

 

No 6. līdz 7. martam – Zvērinātu tiesu izpildītāju dienas.

Zvērinātu tiesu izpildītāji iedzīvotājus konsultēs par parādnieka un piedzinēja tiesībām un pienākumiem.

Bezmaksas konsultācijas norisināsies visā Latvijā pie visiem tiesu izpildītājiem to biroju attiecīgajos darba laikos. Vēlams iepriekš pieteikties pie konkrēta zvērināta tiesu izpildītāja uz konsultāciju. Zvērinātu tiesu izpildītāju kontaktadrese pieejama www.lzti.lv.

 

No 11. līdz 15. martam – Advokatūras dienas.

Advokatūras dienas ietvaros jomas profesionāļi iedzīvotājus konsultēs nekustamā īpašuma jautājumos.

Informācija par advokātu konsultāciju vietām un laikiem pieejama Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas mājaslapā www.advokatura.lv.  Pirms konsultācijas nepieciešams iepriekš pieteikties pie konkrētā advokāta.

 

No 18. līdz 20. martam – Mediācijas dienas.

Mediācijas dienās sertificēti mediatori nodrošinās bezmaksas konsultācijas par domstarpību risināšanas iespējām ārpus tiesas ceļā, saglabājot cieņpilnas attiecības.

Informācija par mediatoru konsultāciju vietām drīzumā tiks publicēta: www.mediacija.lv.

Paralēli konsultācijām klātienē tiks nodrošinātas arī tālruņa konsultācijas no plkst. 10.00 līdz 16.00.

 

Brīvo juridisko profesiju bezmaksas konsultācijas iespējams saņemt arī par citiem iedzīvotājiem interesējošiem jautājumiem.

 

Alise Dārzniece

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036920;

E-pasts: Alise.Darzniece@tm.gov.lv