Visvairāk saņemto krimināllietu skaits tiesās 2021.–2023. gadā

Pirmās instances tiesās pēdējo trīs gadu laikā visvairāk saņemto lietu ir par zādzību, krāpšanu, piesavināšanos nelielā apmērā, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē un par zādzību lielā apmērā.