Zemgales rajona tiesas paziņojums par ierobežojumiem ārkārtējās situācijas apstākļos

Laika posmā no 2020.gada 16. marta līdz tālākam rīkojumam Zemgales rajona tiesā, ēkās:  Dambja ielā 12, Jelgavā; Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē; Neretas ielā 39, Jēkabpilī; Pils ielā 16, Tukumā; Muldavas ielā 16, Dobelē; Brīvības ielā 44, Ogrē; Brīvības ielā 6, Ogrē; Uzvaras ielā 3, Bauskā; Zaļā ielā 12, Bauskā noteikti vairāki ierobežojumi. 

Tiesas apmeklētāji Zemgales rajona tiesā tiek ielaisti tikai, ja tie ir aicināti uz tiesas sēdi ar tiesas pavēsti vai citu aicinājumu. 

Lietas dalībniekam (tajā skaitā advokātam un prokuroram) rakstveidā apsardzes postenī jāapliecina, ka persona nav paaugstinātā riska grupā, kas noteikta ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12.punktu, proti, nav persona un nav kontaktpersona, kura atgriezusies no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas (šā rīkojuma 1.pielikums). Ja persona atsakās sniegt šādu apliecinājumu, tad tiesas pakalpojumi klātienē šai personai netiek nodrošināti. Minētie noteikumi attiecināmi arī uz remontdarbu veicējiem un telpu uzkopšanas pakalpojuma sniedzējiem. Apsardzes darbiniekiem nodrošināt minēto noteikumu izpildi.

Tiesa nodrošina iespēju visā tiesas darba laikā sazināties ar tiesu pa tālruni un e-pastu, kā arī apstrādā saņemtos dokumentus. Tiesas kancelejas primāri nepieņem un neizsniedz dokumentus klātienē (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos). Tiesas dokumenti tiek paziņoti, izmantojot pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu. Tiesa nodrošina apmeklētājiem iespēju steidzamos gadījumos ievietot iesniegumus tiesā izvietotajās pastkastēs pie apsardzes. Kancelejas darbiniekiem korespondence no minētajām pastkastēm jāizņem vismaz divreiz dienā plkst.12.00 un plkst.16.00, kanceleju vadītājiem un kanceleju vadītāju vietniekiem nodrošināt minēto funkciju izpildi.

Ja nepieciešams klātienes kontakts ar tiesas apmeklētāju, tiesas darbinieks no personas pieprasa šī rīkojuma 1.punktā norādīto apliecinājumu. Tiesas darbinieks var atteikties no kontakta ar personu, kura atsakās parakstīt norādīto apliecinājumu. Par minēto nekavējoties tiek informēts tiesas priekšsēdētājs un šādai personai tiesas pakalpojumi klātienē netiek nodrošināti.

 Tiek atceltas pieņemšanas pie Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas.

 Tiesnešiem mutvārdu tiesas procesi, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piemēram, jautājumi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, rīcībspējas ierobežošanu, bērnu tiesību aizsardzību u.c.), ir noņemami no izskatīšanas un pārceļami. Tiesa operatīvi informē lietas dalībniekus par lietas plānoto turpmāko virzību. Beidzoties ārkārtējai situācijai, nodrošināma pārcelto lietu izskatīšanu ārpus kārtas.

Tiesas sēdes ārkārtējās situācijas laikā iespēju robežās organizē, izmantojot videokonferenci. Ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, starp personām tiesas sēdē nodrošināma saprātīga distance un telpu vēdināšana pirms un pēc tiesas sēdes.

Tiesnešiem uzdots nodrošināt lēmumu pieņemšanu un lietu izskatīšanu rakstveida procesā (gan plānoto procesu, gan nodrošinot citu ienākošo lietu izskatīšanu, kas saskaņā ar procesuālajām normām izskatāmas rakstveida procesā).